Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 25.10.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-14/18 Heving av lære- og opplæringskontrakter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
YN-15/18 Velferdsteknologi på utdanningsprogram for helsearbeidarfag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-16/18 Møteplan 2019 - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-17/18 Victoria Hide - permisjon frå vervet i yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/18 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-17/18 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-18/18 Innhenting av avgangselevar våren 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/18 Periode 2018 - 6 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender