Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 30.08.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-9/18 Utdeling av pris - Årets lærling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-10/18 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-11/18 Formidling til læreplass 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
YN-12/18 Kristine Lie Brevik - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-13/18 Nytt varamedlem til yrkesopplæringsnemnda frå KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/18 Periode 2018 - 6 Budsjettoppfølging - Yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/18 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/18 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/18 Prøveinntak - våren 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/18 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering 2 og eksamen - skoleåret 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-12/18 PC-ordning skoleåret 2018/19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-13/18 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-14/18 Hovedinntaket 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-15/18 2.gongs inntak til skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender