Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 30.04.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-7/18 Søknad - oppstart av fag innan Caravan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-8/18 Likestillingsarbeid - Prosjekt "Jenter og elektrofag 2018 - 2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/18 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender