Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 22.03.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-3/18 Fornying av kunnskapsløftet Document_blue Framlegg Beh. (1)
YN-4/18 Utarbeiding av lokal samfunnskontrakt - endeleg vedtak Document_blue Framlegg
YN-5/18 Hege Gjerde - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg
YN-6/18 Hanne Hægh Ryste - fritak frå verv - suppleringsval Document_blue Framlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-4/18 Detaljbudsjett yrkesopplæringsnemnda 2018 Document_blue Framlegg
RS-5/18 Nye satsar for leige av lokale til undervisningsformål - justering frå den 01.01.2017 Document_blue Framlegg Beh. (1)

← møtekalender