Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 05.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-1/18 Utarbeiding av lokal samfunnskontrakt og handlingsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-2/18 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Periode 2017 - 13 Budsjettoppfølging - yrkesopplæringsnemnda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/18 Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender