Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 06.11.2018 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-11/18 Fordeling av midlar trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) mindre tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-12/18 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) store tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
FTU-13/18 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-14/18 Rapportering på tildelte trafikktryggingsmidlar for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/18 Budsjettoppfølging 2. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender