Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 21.08.2018 14:00

Møtested : Vik Ørsta AS, Ørsta

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-5/18 Status orientering om trafikktryggingstiltak med kommunetilskot - 50/50 ordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-6/18 Orientering om status mindre ts tiltak for 2018 og prioriteringar for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-7/18 Status rapport på Team# - spissa ungdomssatsing innafor trafikktryggleik Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-8/18 Trafikksituasjonen langs fv 45 Vikebygdvegen i Volda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-9/18 Orientering om trafikktryggingssitasjonen på Ellingsøya Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FTU-10/18 Trafikktryggingsprisen 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/18 Fv. 650 Steinholt - kryssing for skolebarn over kommunal veg - Prestegardsvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/18 E39 Gangveg Hjellen i Barstadvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-15/18 Budsjettoppfølging jan-juni 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender