Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 28.05.2018 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-3/18 Orientering om status for mindre ts tiltak for 2018 og prioritering av tiltak for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
FTU-4/18 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/18 Rapport Team# Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/18 Notat til FTU møtet 28. mai 2018 - Utdeling av refleksvestar til barneskoletrinnet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/18 Invitasjon til synfaring/behov for gangveg i Åmdalen, Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-8/18 Orientering av vedtak på fartsgrensesaker (iht FTU årshjul) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-9/18 Budsjettoppfølging januar - april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/18 Aksjoner mot pirattaxi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-11/18 Gangveg E39, Hjellen i Barstadvika, Ørsta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-12/18 Trafikkforhold - fv. 45 Volda, forbi Vikebygda skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender