Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 13.02.2018 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-1/18 Forslag til FTU budsjett 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FTU-2/18 Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 til uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Oversikt over fartsgrensevedtak og avslag på fartsgrensesøknader i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/18 Orientering om TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet 2017 og planer for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/18 Smøla kommune - søknad om trafikksikringstiltak i Kjønnøykrysset Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender