Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 21.08.2018 15:30

Møtested : Vik Ørsta AS, Ørsta

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-11/18 Diverse orienteringar til møte i Plannemnd for samferdselsutbygging 21. august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender