Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 28.05.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-7/18 Rapportering per 1. tertial og forslag om omdisponering/ budsjettendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender