Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 20.03.2018 10:30

Møtested : Ålesund rådhus

Møterom: Møterom L - 10. etg.

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-5/18 Bruk av planleggingsmidlar på fylkesveg i 2017 Document_blue Framlegg 1 vedlegg

← møtekalender