Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 13.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-1/18 Nordøyvegen - Orientering om møtekalender Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNS-2/18 Val av konsept på kaikonstruksjonar Åfarnes og Sølsnes (Romsdalspakka) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNS-2/18 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll

← møtekalender