Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 29.09.2017 10:30

Møtested : Ingebrigt Davik huset, Brattvåg

Møterom: Kulturstua

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-8/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender