Samferdselsutvalet

Møtedato : 05.12.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-76/18 Søknad om ruteløyve for å drive hotellshuttle mellom hotella i Molde og flyplassen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-77/18 Søknad om ruteløyve for drift av flybuss mellom Ålesund og Ålesund Lufthavn Vigra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
SA-78/18 Søknad om ekspressbussrute på strekninga Vestnes - Oslo Lufthavn Gardermoen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-79/18 Overføring av fiskerihamner til Møre og Romsdal fylkeskommune - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
SA-80/18 Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
SA-81/18 Mobildekning Trollstigen - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-82/18 Søknad om fråvik - stigningsnivå på gang- og sykkelveg til busslomme fv. 64 Årødalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-83/18 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 13 vedlegg
SA-84/18 Mandat og oppgåve til samarbeidsforum fv. 63 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-29/18 Gang- og sykkelvegen Jevika - vedtak - Hargaut – Hammervoll - omtalt som gang- og sykkelvegen til Rød Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-30/18 Konsekvenser for Eksportvegen ved å stå utenfor regionalt bompengeselskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-31/18 Utdjuping av Hjertøysundet - Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-32/18 Svar frå Kystverket vedr utdyping av Hjertøysundet - Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender