Samferdselsutvalet

Møtedato : 12.11.2018 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-66/18 Takstsak 1-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-67/18 Fordeling av midler til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) store tiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
SA-68/18 Konsekvensar av Autopass-regulativ på ferjesamband Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-69/18 Fv. 64 Atlanterhavstunnelen - innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
SA-70/18 Høyring - endringar i lov 21.06.2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy - yrkestransportlova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-71/18 Høyring - Endring i drosjereguleringa - Oppheving av behovsprøvinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 13 vedlegg
SA-72/18 Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-28/18 Budsjettoppfølging jan-okt 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender