Samferdselsutvalet

Møtedato : 05.09.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-40/18 Møteplan 2019 - Samferdselsutvalet - Plannemnd for samferdselsutbygging - Fylkestrafikktryggingsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-41/18 Søknad om fråvik - Reinsvikkrysset rv.70 og fv. 265 Kvalvågveien Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-42/18 Søknad om fråvik - fv. 267 Vadsteinsvikveien - Kristiansund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-43/18 Søknad om fråvik - rekkverk ved fv. 421 i Kristiansund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-44/18 Status på utbetring av nedklassifiserte vektgrenser ved fylkesvegbruer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-45/18 Redusert standard - tilbod til mjuke trafikantar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-46/18 Linge bussholdeplass - finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-47/18 Todalsfjordprosjektet - finansiering av planprosess og vidare finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-48/18 Akutte utbetringstiltak fv. 64 Hamresvingen i Rauma og fv. 421 Kranavegen i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-49/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
SA-50/18 Bompengeberekning Børdalslina - trinn 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-51/18 Smartere transport i Norge - finansiering av eigenandel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-52/18 Søknad om forskottering for bygging av gang- og sykkelveg til Jevika i Nesset kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-53/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-22/18 Budsjettoppfølging jan-juni 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender