Samferdselsutvalet

Møtedato : 07.02.2018 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-1/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
SA-2/18 Utbygging av gang- og sykkelvegar i perioden 2018 -2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-3/18 Fornying/forsterkningsprogram for fylkesvegar i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-4/18 Høyring - omklassifisering av rv. 70 Meisingset-Saghøgda i Tingvoll kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-5/18 Høyring - omklassifisering av E136 i samband med Vågstrandtunnelen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-6/18 Anløpsavgifter for ferjer og hurtigbåtar i fylkeskommunale kontrakter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-7/18 Søknad om fråvik - Veglys TS-tiltak Tresfjorden vest - Vestnes kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-8/18 Vedlikeholdstiltak fv. 390 - Steinvågbrua Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-9/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråviksøknad bergoverdekkning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-10/18 Fv. 129 Giske kommune - forskottering Skulevegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-11/18 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
SA-12/18 Handlingsprogram Samferdsel 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
SA-13/18 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport - 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-14/18 Orientering om ruteendringar 2018 - ferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Pågående prosjekt for nullutslippshurtigbåt mellom Trøndelag og Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Vurdering av behov for selskapsvognløyve i Ålesund-regionen (Giske, Sula og Ålesund kommunar) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-3/18 Kollisjonssikkerhet i buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-4/18 Utvidet TT- ordning- Rapportering 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/18 Søknad om midler til utvidet TT- ordning 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-6/18 Trasevalg NX146 Ulsteinvik - Oslo Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-7/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/18 Riksvegferjestrekningane i Møre og Romsdal - Uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-9/18 Svar på søknad som gjeld oppseiing av ruteløyve i Molde og redusert rutekøyring med hotellshuttle i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender