Utdanningsutvalet

Møtedato : 12.11.2018 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-38/18 I UNG - Tiltak til ungdom som er i oppfølgingstenesta (OT) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-39/18 Skolebruksplan 2019-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
UD-40/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 26 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-29/18 Periode 2018 - 10 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender