Utdanningsutvalet

Møtedato : 25.10.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-34/18 Heving av lære- og opplæringskontrakter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
UD-35/18 Velferdsteknologi på utdanningsprogram for helsearbeidarfag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-36/18 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-37/18 Korleis betre skolehelsetenesta i vidaregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/18 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-27/18 Årsrapport elev- og lærlingombodet 2017 - 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-28/18 Innhenting av avgangselevar våren 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-29/18 Orientering om utdanningstilbodet til vaksne minoritetsspråklege og innvandrarar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender