Utdanningsutvalet

Møtedato : 06.09.2018 09:30

Møtested : Romsdal videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-28/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
UD-29/18 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UD-30/18 Vurdering av kompetansen til personell som utfører spesialundervisning i Vgo i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-31/18 Evaluering av vedtak om oppfølgingstenesta (OT) i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
UD-32/18 Møteplan 2019 - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-33/18 Utdeling av pris - Årets lærling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/18 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-18/18 Formidling til læreplass 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/18 Uttale frå ungdomspanelet - søknad om prøveprosjekt med skriftleg eksamen før russetida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/18 Periode 2018 - 6 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/18 Periode 2018 - 8 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-22/18 Vurdering, fråværsføring og bruk av skoledatasystem Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-23/18 PC-ordning skoleåret 2018/19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-24/18 Hovedinntaket 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-25/18 2.gongs inntak til skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender