Utdanningsutvalet

Møtedato : 14.05.2018 10:30

Møtested : Atlanten videregående skole, Kristiansund

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-14/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UD-15/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
UD-16/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
UD-17/18 HMS for elevar - årsrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-18/18 Ressursar til helsesøstertenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-19/18 Fornyinga av dei gjennomgåande faga i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-20/18 Landslinjetilbod ved Rauma videregående skole - studiespesialisering med Bratt friluftsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-21/18 Endring av skoleruta for skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/18 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skoleåret 2018/2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-11/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-12/18 Periode 2018 - 4 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender