Utdanningsutvalet

Møtedato : 08.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UD-2/18 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UD-3/18 Skolevalet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-4/18 Budsjettendring februar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-5/18 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-6/18 Orientering om skolesatsinga for barn og unge busett i barrneverninstitusjon i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UD-7/18 Psykisk helse - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Møteplan for utdanningsutvalet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/18 Periode 2017 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/18 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/18 Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-5/18 Detaljbudsjett utdanningsutvalet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender