Fylkestinget

Møtedato : 10.12.2018 12:00

Møtested : Quality Hotel Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-51/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 3-2018 "Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-52/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 1-2018 i Trafikkterminalen Kristiansund AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-53/18 Rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-54/18 Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-55/18 Vurdering av fylkeskommunen sin økonomisk bærekraft Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-56/18 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-57/18 Endring av budsjettet for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-58/18 Nordøyvegen - anbodskonkurranse K5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 16 vedlegg
T-59/18 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 10 vedlegg
T-60/18 Tal representantar i fylkestinget 2019-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-61/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 26 vedlegg
T-62/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
T-63/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-64/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-65/18 Konkurranseutsetting bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-66/18 Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-67/18 Interpellasjon frå Gunn Berit Gjerde vedr. kjeldesortering på ferjene Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-68/18 Spørsmål frå Victoria Smenes vedr. avtale om skoleplass ved Tøndergård skole- og ressurssenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-69/18 Spørsmål frå Erik Kursetgjerde (AP) om å inkludere nattbuss i periodebillett ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender