Ungdomspanelet

Møtedato : 15.09.2017 18:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-19/17 Møteplan ungdomspanelet 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-20/17 UFT 2017 - planlegging og førebels sakliste Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-21/17 Oppfølging av ungdommens miljøkrav - vegen vidare Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-22/17 Ungdommens spørjetime på fylkestinget i oktober Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/17 Samarbeid med senter for IKT i utdanningen - digital kompetanse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/17 Kulturrabatt for ungdom - ny profil og harmonisering av aldersgrense Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RS-11/17 Uttale til ruteendringsprosessen 2018 for ferje-, hurtigbåt og bussruter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender