Fylkesutvalet

Møtedato : 19.11.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-100/18 Program for fylkestinget i Molde 10. - 12. desember 2018 Document_blue Framlegg
U-101/18 Ørsta kommune - klage på frådeling av to tomter til to fritidsbustader, gbnr. 119/3, Urke Document_blue Framlegg 1 vedlegg
U-102/18 Fv. 64 Atlanterhavstunnelen - innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy Document_blue Framlegg Beh. (2) 1 vedlegg
U-103/18 Ny høyring - Forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerheit for skip og flyttbare innretningar Document_blue Framlegg 2 vedlegg
U-104/18 Høyring - endringar i lov 21.06.2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy - yrkestransportlova Document_blue Framlegg Beh. (2) 2 vedlegg
U-105/18 Endring av budsjettet for 2018 Document_blue Framlegg
U-106/18 Tal representantar i fylkestinget 2019-2022 Document_blue Framlegg
U-107/18 Kvalitetsmeldinga 2018 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Beh. (3) 24 vedlegg
U-108/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å bli programfylke frå 2019 Document_blue Framlegg Beh. (4) 3 vedlegg
U-109/18 Forskotering av fylkesvegprosjekt Document_blue Framlegg Beh. (1) 1 vedlegg
U-110/18 Konkurranseutsetting bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar Paragraph Unntatt off Beh. (2) 1 vedlegg
U-111/18 Kravspesifikasjon Ytre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Beh. (2) 2 vedlegg

← møtekalender