Fylkesutvalet

Møtedato : 25.09.2018 09:15

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-78/18 Nye etiske retningslinjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-79/18 Økonomirapportering per 2. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-80/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
U-81/18 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-82/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-83/18 Eigarskapsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-84/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
U-86/18 Vedtektsendring - stemmerett for representantar for tilsette og studentar i Fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender