Fylkesutvalet

Møtedato : 24.09.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-76/18 Program for fylkestinget i Geiranger 15. og 16. oktober 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-77/18 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-85/18 Nesset kommune - tilbygg/påbygg og ombygging gbnr 29/114 - klage på vedtak om dispensasjon frå reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender