Fylkesutvalet

Møtedato : 26.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-7/18 Oppstart av prosjektet "Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-8/18 Statleg sikring av friluftsområde 2018 - Tilråding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-9/18 Innføring av EU sin tredje energimarkedspakke i EØS - Uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-10/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-11/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-12/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-13/18 Handlingsprogram kultur 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-14/18 Handlingsprogram samferdsel 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
U-16/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-17/18 Høyring - grensejusteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/18 Riksvegferjestrekningane i Møre og Romsdal - Uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/18 Folkehelse i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender