Klagenemnda

Møtedato : 26.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-15/17 Klage i sak om oppreisining - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
KN-16/17 Klage i sak om heving av opplæringskontrakt - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← møtekalender