Klagenemnda

Møtedato : 28.08.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-13/17 Klage i sak om etablering av ny drosjesentral i Kristiansund - Roar Pedersen m.fl Document_blue Framlegg 4 vedlegg

← møtekalender