Plannemnd for samferdselsutbygging

Møtedato : 21.08.2017 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNS-5/17 Rehabilitering Godøytunnelen - Økonomi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg

← møtekalender