Fylkesutvalet

Møtedato : 12.06.2017 17:00

Møtested : Thon Hotel Fosnavåg

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-62/17 Yrkesopplæringsnemnda - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-63/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-64/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-65/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-66/17 Liggekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-67/17 Tiltak Linge ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

← møtekalender