Klagenemnda

Møtedato : 29.05.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-5/17 Klage i sak om skoleskyss - Hanne Lydersen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KN-6/17 Klage i sak om skoleskyss - Øyvind Lydersen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KN-7/17 Klage i sak om organisering av skoleskyss - Jonas Jonli Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KN-8/17 Klage i sak om støtte til kurs for landbruksvikarar - Landbruk nordvest Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender