Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 10.05.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-17/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/17 Rapportering Kulturtilskot 2017 - fordeling etter administrativt mynde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/17 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-04 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender