Klagenemnda

Møtedato : 04.04.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-4/17 Klage i sak om dispensasjon frå byggjegrense mot fylkesveg 669 gbnr. 61/13 Midsund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender