Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.05.2017 10:30

Møtested : Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

Møterom: Trollstua

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-22/17 Fråvikssøknad fv. 254 Babrua - Averøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-23/17 Fråvikssøknad for fv 654 Skarabakken - Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-24/17 Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Klage over saksførebuing og vedtak i sak SA-10/17 (Ny søknad om konsesjon til oppretting av konkurrerande drosjesentral i Kristiansund) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-25/17 Orientering om framtidig kioskdrift ved Sulesund ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-26/17 Belte i bybuss klasse 1 Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-27/17 Utviding av gang og sykkelvegprosjektet Almestad - Gurskebotn fv. 61 i Sande kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-28/17 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-15/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender