Fylkesvalstyret

Møtedato : 15.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-3/17 Godkjenning av stemmegivning - Sandøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FVAL-4/17 Godkjenning av stemmegivning - Herøy kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FVAL-5/17 Stortingsvalet 2017 - valoppgjer med mandatfordeling og kandidatkåring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender