Fylkesvalstyret

Møtedato : 26.04.2017 17:05

Møtested : Scandic Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-2/17 Godkjenning av listeframlegg Stortingsvalet 2017 Document_blue Framlegg

← møtekalender