Fylkesutvalet

Møtedato : 27.02.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-5/17 Stortingsval 2017 - møteplan, delegasjon m.v Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-6/17 Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-7/17 Regional delplan for klima og energi - Forslag til handlingsprogram 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-8/17 Innspel til jordbruksforhandlingane 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-9/17 Handlingsprogram Samferdsel 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-10/17 Regional delplan for samordna bustad-, areal og transport i Ålesundregionen - framlegg til prinsippvedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-11/17 Forslag til endring av §§9 og 20 i yrkestransportlova - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-13/17 Handlingsprogram kultur 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-14/17 Handlingsprogram 2017 - Regional delplan for folkehelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-15/17 Rapportering handlingsprogram 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-16/17 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-17/17 Investeringsplan skolebygg - status januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

← møtekalender