Klagenemnda

Møtedato : 27.02.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-2/17 Klage i sak om utvida bruk av driftsavkjørsel - Inger Helene Hol m.fl. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KN-3/17 Klage i sak om tildeling av ruteløyve for drift av flybuss mellom hotell og flyplassane i Kristiansund og Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

← møtekalender