Samferdselsutvalet

Møtedato : 13.02.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-13/17 Opsjon to-ferjeløysing Rute 36 Åfarnes-Sølsnes, tilsvar høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-14/17 Kravspesifikasjon ferjeanbod - Nordmørspakken Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/17 FV 680, vegutbedring gjennom Kjørsvikbugen, tilbud om forskuttering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/17 Svar ang. fv. 680, vegutbedring gjennom Kjørsvikbugen, tilbud om forskuttering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender