Klagenemnda

Møtedato : 30.01.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-1/17 Klage i sak om gjennomføring av fagprøve i barne- og ungdomsarbeidarfaget - ***** ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off 5 vedlegg

← møtekalender