Ungdomspanelet

Møtedato : 27.01.2017 18:00

Møtested : Smøla, Hopen Brygge

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-1/17 Gjennomgang av handlingsprogrammet til ungdomspanelet frå ungdommens fylkesting 2016 og fordeling av arbeidsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-2/17 Gjennomgang av arbeidsrutiner og teamkontrakt for ungdomspanelet 2016/2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender