Fylkestrafikktryggingsutvalet

Møtedato : 31.10.2017 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FTU-4/17 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll
FTU-9/17 Vurderinger av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FTU-10/17 Rapportering på tildelte fylkestrafikktryggingsutvalsmidlar for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
FTU-11/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
FTU-12/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) mindre tiltak for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FTU-13/17 TS midlar – mindre tiltak – status, korrigering og tiltak for 2018 Document_blue Protokoll
FTU-14/17 Framtidig organisering av politiets særorganer – Høringsinnspill/-uttalelse til forslag om nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP) Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/17 Budsjettoppfølging til og med august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/17 Fv. 107 - Ellingøya i Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/17 Ålesund kommune - Fv. 107 Hovlia-Hoffland - endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/17 Orientering om status mindre TS-tiltak 2017 - overføring 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-20/17 Mindre trafikktryggingstiltak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/17 Orientering om status mindre TS-tiltak 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender