Ungdommens fylkesting

Møtedato : 10.11.2017 14:30

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UFT-1/17 Konstituering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-2/17 Val av redaksjonskomite Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-3/17 Val av valnemnd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-4/17 Årets ungdomskommune 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-5/17 Økonomiplan for 2018-2021, med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-6/17 Oppfølging av ungdommens miljøkrav Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-7/17 Tettstadsutvikling og distriktsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-8/17 Kommunereforma - vegen vidare for ungdomsråda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-9/17 Årsrapportar for ungdomspanelet og elev- og lærlingombodet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UFT-10/17 Arbeid for statleg finansiering av vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse for elevar i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
UFT-11/17 Psykisk helse blant unge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-12/17 Eksamen før russetida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-13/17 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-14/17 Val av ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-15/17 Avvikling av trykte rutehefter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender