Ungdomspanelet

Møtedato : 11.12.2017 10:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-28/17 Evaluering ungdommens fylkesting 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-29/17 Fordeling ansvarskommunar 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-30/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
UP-31/17 Internasjonale moglegheiter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-32/17 Fordeling av fylkesutvalet, hovudutvala og trafikktryggingutvalet 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-33/17 Fordeling av ungdomsmidlane 2017 - 2.tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender