Ungdomspanelet

Møtedato : 16.10.2017 12:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-23/17 Markedsføring av ungdomsmidlane 2.tildeling 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-24/17 Invitasjon til dialogforum mellom ungdomsrepresentantar og barne- og likestillingsministeren 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-25/17 Siste gjennomgang av sakliste, program og arbeidsfordeling ungdommens fylkesting 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-26/17 Førebuing økonomiplan for 2018-2021, med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-27/17 Årsrapport ungdomspanelet 2016/2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender