Ungdomspanelet

Møtedato : 12.06.2017 12:00

Møtested : Thon Hotel Fosnavåg

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-14/17 Ungdomspanelet og TV-aksjonen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-15/17 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-16/17 Nominasjon frå ungdomspanelet i Møre og Romsdal til Årets barne og ungdomskommune 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-17/17 HMS for elevar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UP-18/17 Søknad om permisjon frå Oda Dyrnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/17 Tiltak for å betre trafikktryggleiken ved Moa Trafikkterminal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-8/17 I UNG - alternativ opplæring for ungdom som har slutta i vidaregåande opplæring. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg

← møtekalender