Ungdomspanelet

Møtedato : 26.04.2017 12:00

Møtested : Scandic Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-10/17 Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UP-11/17 Orientering til ungdomspanelet om Ung på Opera'n-prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-12/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UP-13/17 Tildeling av ungdomsmidlar - april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/17 Fordeling av hoppid.no midlar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
RS-3/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
RS-4/17 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 10 vedlegg
RS-5/17 Orienteringssak til utdanningsutvalget om fråværsgrensa Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-6/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

← møtekalender